* Załączniki:

  • Podkład Projektowy
  • Logotyp Rossmann
  • Oświadczenie dotyczące przeniesienia praw autorskich
  • Oświadczenie oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych