MEDISEPT,chusteczka do dezynfekcji rąk i powierzchni, zapach papaya,przód
MEDISEPT,chusteczka do dezynfekcji rąk i powierzchni, zapach papaya,przód

MEDISEPTchusteczka do dezynfekcji rąk i powierzchni, zapach papaya
1 szt., nr kat. 380773

Medisept Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Chusteczki do higienicznej dezynfekcji rąk i powierzchni o działaniu bakteriobójczym, bójczym wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójczym i ograniczonym wirusobójczym (działają m.in. na koronawirusa, wirusa opryszczki, wirusa HIV, wirusa żółtaczki typu B i C). Do stosowania w miejscach publicznych. Skuteczność mikrobiologiczna: Zabija bakterie, drożdżaki, wirusy otoczkowe i prątki gruźlicy w czasie od 30 sekund (warunki czyste – czyste ręce) lub 60 sekund (warunki brudne – brudne ręce). Produkt przebadany dermatologicznie.

Substancje czynne w 100 g płynu: Propan-2-ol 60 g, kwas d-glukonowy, związek z N,N’-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) 0,5 g.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Dezynfekcja rąk: Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią ręce. Dokładnie zamknąć opakowanie. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać, jeśli chusteczka jest sucha.

Dezynfekcja powierzchni: Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią powierzchnię. Dokładnie zamknąć opakowanie.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie stosować na śluzówkę i otwarte rany. W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W razie braku szybkiej poprawy skontaktować się z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów, podać do wypicia wodę, w przypadku poprawy skontaktować się z lekarzem.

Łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać  z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić, Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. W przypadku wdychania: może powodować podrażnienia błon śluzowych gardła, nosa i dalszych odcinków układu oddechowego, bóle brzucha, nudności, wymioty. Działa drażniąco na oczy, Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Kod EAN
5 907626 636383

Więcej z tej linii

Więcej od MEDISEPT

Więcej z kategorii Chusteczki