SMILY PLAYchodzący piesek
1 szt., nr kat. 400111

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Chodzący piesek

Chodzę do przodu i do tyłu, szczekam, mam super budę.

brak danych

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Przed podaniem zabawki dziecku usunąć wszystkie elementy opakowania. Opakowanie zachować. Zawiera ważne informacje. Zabawkę należy czyścić wilgotną ściereczką, nie zamaczać.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Kolory i zawartość mogą różnić się od zdjęć/rysunków na opakowaniu. Opakowanie nie jest zabawką. nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte lub spowodować zakrztuszenie. Znak przekreślonego kosza oznacza, ze po zużyciu produkt me może być przetwarzany z pozostałymi odpadami domowymi. Musi być dostarczony do punktu zbiórki służącego recyklingowi urządzeń elektrycznych. Umieszczenie go z odpadami domowymi grozi skutkami dla środowiska i zdrowia ludzi wynikającymi z obecności składników niebezpiecznych w sprzęcie. Zużyte baterie należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników. Należy używać wyłącznie batem zalecanego typu lub równoważnych. Wymiany baterii powinna dokonywać osoba dorosła Do otworzenia komory batem użyć Śrubokrętu. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości wskazanej na opakowaniu lub w komorze baterii. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki. Baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane wyłącznie przez osoby dorosłe. Nie należy mieszać ze sobą różnych typów batem lub nowych i używanych. Baterie nieprzewidziane do ładowania me mogą być ładowane. Baterie powinny być usuwane z zabawki, gdy przestała prawidłowo działać lub gdy przewiduje się dłuższą przerwę w użytkowaniu. Baterie powinny być przechowywane w chłodnym miejscu, poza bezpośrednim działaniem światła słonecznego. Zacisków zasilania nie należy zwierać.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Anek Sp. z o.o., ul. Poznańska 320, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Kod EAN
5 905375 837129