JELPhipoalergiczne kapsułki do prania tkanin białych i kolorowych
11 szt., nr kat. 380893

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Hipoalergiczne kapsułki do prania

Bezpieczne dla noworodków i niemowląt

Do białego i do kolorów

Opracowano dla skóry w wieku 0+ rok życia.

>30% mydło, 5-15% niejonowe związki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

1. Włóż kapsułkę do pustego bębna pralki

2. Następnie umieść pranie i ustaw odpowiedni program.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA, wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ i lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ, umyć duża ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Nie używać produktu do prania wstępnego i prania ręcznego. Nie stosować do wełny i jedwabiu

Kod EAN
5 904378 972325