VIZIR Platinum Podskapsułki do prania czarnych tkanin, Świeżość Lenor
25 szt., nr kat. 411374

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Kapsułki do prania czarnych tkanin Vizir Platinum Pods Świeżość Lenor.

 

Opakowanie odporne na wilgoć.

Powłoka w 100% rozpuszczalna w wodzie.

Wyprodukowane w sposób ograniczający do zera ilość odpadów wywożonych na wysypiska oraz z wykorzystaniem energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych.

 

Ze składnikami ulegającymi biodegradacji.

Opakowanie wykonane w 70% z włókien recyklingu.

 

Pierz w niższej temperaturze z kapsułkami Vizir!

Kapsułki Vizir są skuteczne w niskiej temperaturze.
Oszczędzaj do 60% energii elektrycznej podczas każdego prania.**

Chroń swoje tkaniny i czarne ubrania, by cieszyć się nimi dłużej.***

Ciesz się świeżym zapachem czystości.

 

**Energia elektryczna zaoszczędzona dzięki zmianie temperatury prania z 60°C na 30° w standardowym cyklu.

***W porównaniu z cyklami prania w ciepłej wodzie.

 

 

>30% Anionowe środki powierzchniowo czynne; 5-15% Mydło; <5% Niejonowe środki powierzchniowo czynne, Amyl cinnamal, Benzyl salicylate, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Hexyl cinnamal.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Nowe bezpieczne zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci:
1. Zdejmij plombę.
2. Przytrzymaj spód jedną ręką, a drugą ręką naciśnij dwie wypustki..

3. Unieś.
4. Zamknij.

 

Jak korzystać z kapsułek Vizir?
1. Umieść kapsułkę Vizir na dnie pustego bębna.
2. Umieść swoje ubrania tak, żeby kapsułka znajdowała się pod nimi.

 

Zalecenia dotyczące dawki podane na opakowaniu.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zawiera MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Zawiera Tetrahydrolinalool. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Nie nadaje się do prania wełny, jedwabiu i do prania wstępnego.

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

 

Nie dotykać produktu mokrymi rękami.
Nie przebija, nie rozrywać i nie przecinać.

 

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Procter &Gamble DS Polska Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa

Kod EAN
8 001090 729200