ACE płyn wybielający
1 l, nr kat. 1525

CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Dostępność w drogerii

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Wybielacz. Nowa formuła w porównaniu z poprzednią formułą ACE.

 

<5% związki wybielające na bazie chloru.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Instrukcja użycia dla tkanin białych:

  • Pranie ręczne: rozcieńcz 40 ml w 10 litrach wody. Nie dodawaj środka piorącego. Białe rzeczy, które chcesz wybielić namocz na 10 min. W przypadku odpornych plam wlej 60 ml Ace do 1 l wody, pozostaw na 30 minut, a następnie opłucz i upierz.
  • Pranie w automatycznych pralkach:

- wybierz program prania wstępnego i włącz pralkę.

- kiedy woda zacznie napełniać pralkę powoli wlej pół szklanki (100 ml) Ace do pojemnika prania wstępnego. W celu uzyskania najlepszego efektu wlewaj Ace, kiedy pralka jest prawie wypełniona wodą.

Do stosowania w domu:

  • Do rozcieńczania: wlej 200 ml Ace do 4 l wody. Po użyciu spłucz.
  • Bez rozcieńczania: nałóż na powierzchnię i spłucz po 15 minutach. 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Może powodować korozję metali. Działa drażniąco na skórę i oczy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

Chronić przed dziećmi.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Nie stosować na tkaninach wełnianych, jedwabnych i skórzanych.

 style= style=

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Wołoska 5 02 Warszawa

Kod EAN
8 001480 022584