DOMOL mydło galasowe odplamiające
250 ml, nr kat. 282433

CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Dostępność w drogerii

Czyli chcesz wybierać to, co lepsze dla Planety. Podczas zakupów kieruj się oznaczeniami, które wskazują produkty bardziej przyjazne środowisku.

Dlaczego ten produkt czuje klimat?

dobre OPAKOWANIE
Wybierasz i wiesz, że opakowanie tego produktu zostawia znacząco niższy ślad środowiskowy. Jest wykonane z tworzyw przyjaznych Planecie lub tak, by ograniczyć zużycie plastiku.

domol Mydło galasowe odplamiające.

  • Intensywne odplamianie wstępne przed praniem
  • Oczyszczanie do głębi włókien
  • Ze zintegrowaną szczotkę.

 

Zawiera substancję gorzką BITREX.

 

Dogłębne usuwanie plam oszczędzające tekstylia. Mydło galasowe domol służy do ukierunkowanego przygotowania prania i silnie działa na najrozmaitsze plamy, takie jak po czekoladzie, oleju, tłuszczu, makijażu i krwi. Dzięki zintegrowanej miękkiej szczotce jest optymalne w stosowaniu.

 

Produkt został wyprodukowany w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska

Materiał opakowania nadaje się do recyklingu

 

 5 % lub więcej, lecz mniej niż 15 %: niejonowe środki powierzchniowo czynne;

Mniej niż 5 %: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, mydło. Produkt zawiera środki konserwujące: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone; Bitrex.

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

  • Nanieść mydło galasowe na plamę i wetrzeć miękką szczotką
  • Odczekać maksymalnie 15 minut aż mydło zadziała
  • Następnie wyprać wyrób tekstylny jak zawsze
  • W celu uzyskania najlepszego rezultatu odplamić natychmiast po powstaniu zabrudzenia.

 

Wskazówki:

Najpierw wypróbować na mało widocznym fragmencie materiału, czy mydło nie powoduje przefarbowań. Przestrzegać instrukcji pielęgnacji, widniejących na metkach tekstyliów. Nie stosować do wrażliwych materiałów, takich jak wełna, skóra i jedwab.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo!

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA : Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metylo-2h-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt zawiera alkohole, C13-C15 rozgałęzione i liniowe, oksyetylenowane.

 

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

ROSSMANN SDP SP. z o.o., św. Teresy 109, 91-222 Łódź

Kod EAN
4 305615 440767