DOMOL wybielacz w proszku do białych tkanin
50 g, nr kat. 115520

CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Dostępność w drogerii

domol WYBIELACZ W PROSZKU DO BIAŁYCH TKANIN usuwa szary odcień oraz zażółcenia z białych rzeczy.

Nadaje się do wszelkiego rodzaju tkanin, również delikatnych. Siła wybielania działa w każdej temperaturze, dbając o lśniącą biel już od 20°C.

15% - 30%: związki wybielające na bazie tlenu (nadwęglan sodu), mniej niż 5% anionowe środki powierzchniowo czynnye, mniej niż 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy (amylaza, lipaza, proteaza). Produkt dodatkowo zawiera sodę (dziesięciowodny węglan sodu), tetraacetyloetylenodiaminę (TAED), krzemiany i rozjaśniacze optyczne.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Zawartość saszetki dodać do środka piorącego stosowanego w praniu zasadniczym.

W przypadku prania ręcznego rozpuścić zawartość saszetki wraz ze środkiem piorącym w 7 litrach ciepłej wody, włożyć pranie i namaczać je przez co najmniej godzinę. Następnie normalnie wyprać.

Należy przestrzegać informacji o podanym dozowaniu detergentu, jak również zaleceń odnośnie sposobu prania znajdujących się na metkach.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Działa drażniąco na oczy.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Chronić przed dziećmi.

Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. Dokładnie umyć ręce po użyciu.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

 

 style= 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

ROSSMANN SDP SP. z o.o., św. Teresy 109, 91-222 Łódź

Kod EAN
4 047196 044193