VANISH Oxi Actionodplamiacz do tkanin w sprayu, Multi Stain Colour
500 ml, nr kat. 109646

CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Dostępność w drogerii

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Czy na Twoich ubraniach są plamy, których nie możesz się pozbyć? Bez obaw! Odplamiacz miejscowy do tkanin Vanish Oxi Action w spray’u zawiera Oxi Powerlift, który usuwa wszystkie rodzaje plam – od najbardziej rzucających się w oczy, po prawie niewidoczne. Rezultat zobaczysz już po 1. użyciu. Spray możesz stosować zarówno do białych, jak i kolorowych tkanin.                                                 

•pojemność: 500 ml

•do stosowania bezpośrednio na plamę

•zdumiewające usuwanie plam już po 1. użyciu*

•bezpieczny zarówno dla kolorowych, jak i białych tkanin, jeżeli jest używany zgodnie z zaleceniami producenta odzieży.

5-15 % związki wybielające na bazie tlenu, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

  • Sprawdź trwałość koloru nanosząc produkt na niewidoczną część tkaniny. Wypłucz i pozostaw do wyschnięcia.
  • Nie stosuj do wełny, jedwabiu i skóry
  • Nie stosuj do emaliowanych i powlekanych powierzchni np. drewna, metalu itd.
  • Nie stosuj do odzieży przeznaczonej wyłącznie do prania chemicznego.
  • Ubrań spryskanych środkiem lub w nim zamoczonych nie wystawiaj na bezpośrednie działania źródła ciepła lub światła słonecznego przed ich wypraniem lub starannym wypłukaniem.
  • Nie dopuść do wyschnięcia środka na ubraniu.
  • Spryskaj bezpośrednio na plamę, potrzyj w razie potrzeby.
  • Pozostaw produkt na 1-5 minut, a następnie upierz tkaninę jak zwykle.
  • Dla lepszych rezultatów spryskaj plamę najszybciej jak to możliwe z obu stron tkaniny.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga. Zawiera nadtlenek wodoru, alkohole, C12-18, oksyetylenowane.

Może powodować korozję metali.

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Stosować ochronę oczu.

Chronić przed dziećmi.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.  

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Dokładnie umyć ręce po użyciu.

W przypadku wrażliwej skóry zaleca się stosować rękawice ochronne.

Nie mieszać z innymi produktami.

Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

05100 Nowy Dwor Mazowiecki

Kod EAN
4 002448 051015