//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/159685_282433_360_350_41835.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/159685_282433_360_350_41835.png
tylko w rossmann
nr kat. 282433

DOMOL

mydło galasowe odplamiające

250 ml
location_on Sprawdź gdzie kupić?

domol Mydło galasowe odplamiające 250 ml Z miękką szczotką. Działa do głębi włókien. Mydło galasowe z miękką szczotką służy do efektywnego odplamiania wstępnego przed praniem. Usuwa uporczywe plamy np. po sosach, oleju, makijażu, winie czerwonym, kawie, krwi, a także brud na kołnierzu z tekstyliów o trwałych kolorach. Przeznaczone do delikatnego odplamiania tkanin- bez wybielaczy, substancji zapachowych i barwników.

 

SKŁADNIKI

5 % lub więcej, lecz mniej niż 15 %: niejonowe środki powierzchniowo czynne, mniej niż 5 %: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, mydło. Produkt zawiera środki konserwujące (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone).

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

· Nanieść mydło galasowe na plamę i wetrzeć miękką szczotką.

· Odczekać maksymalnie 10- 15 minut aż mydło zadziała.

· Następnie wyprać tkaninę razem z pozostałym praniem.

Najpierw wypróbować na mało widocznym fragmencie materiału, czy mydło nie powoduje przefarbowań. Nie stosować do odplamiania wrażliwych tekstyliów, takich jak wełna i jedwab. Przestrzegać instrukcji pielęgnacji tekstyliów, pochodzących od ich producentów.

 

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niebezpieczeństwo! Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawiera 1,2 – benzoizotiazol-3(2H)-on (Benzisothiazolinone), 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (Methylisothiazolinone). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera alkohole, rozgałęzione C13-15 i proste, etoksylowane.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Rossmann SDP Sp. z o.o., ul. św. Teresy 109, 91-222 Łódź

DOMOL
9,99 zł
100 ml = 4,00 zł
deleteadd