GLADE Electric Scented Oilelektryczny odświeżacz powietrza z zapasem, I love you
20 ml, nr kat. 47345

CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Dostępność w drogerii

Glade® Electric scented oil - I Love You - elektryczny odświeżacz powietrza. Każdy zapas zapewnia do 100 dni świeżości na najniższym ustawieniu, przy codziennym użytkowaniu przez 12 godzin. Wybierz intensywność zapachu, ustawiając przełącznik w wybranej pozycji i stwórz idealną atmosferę w każdym pomieszczeniu.

Zawiera: linalol, Cyneol, 1-(2,6,6-trimetylo-3-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on.

Zawiera dodekanal, α-metylo--1,3-benzodioksolo-5-propionaldehyd, 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on, pin-2(10)-en, Cytral, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on, 2,4-dimetylocykloheks -3-eno-1-karbaldehyd, 2-(4-tert-butylobenzylo)propionaldehyd, eugenol, (S)-2-metylo-5-(1-metylowinylo)cykloheks-2-en-1-on.

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku rozlania natychmiast zetrzeć płyn do sucha. Nigdy nie umieszczać innych urządzeń tuż nad gorącą powierzchnią odświeżacza. Zachować opakowanie zewnętrzne ze środkami bezpieczeństwa aż do całkowitego zużycia produktu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Stosować rękawice ochronne.

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Taśmowa 7 02-677 Warszawa

Kod EAN
5 000204 117646