MEDISEPTżel do dezynfekcji rąk, zapach Papaya
50 ml, nr kat. 288221

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Żel do dezynfekcji rąk, zabija 99,99 % bakterii, wirusów i grzybów. Poznaj prawdziwą dezynfekcję:

  • Dezynfekuje i chroni dłonie
  • Działa już po 30 sekundach
  • Zwalcza rota i noro
  • Zapach papaya.

Wykazuje działanie bakteriobójcze drożdżakobójcze, prątkobójcze i ograniczone wirusobójcze w czasie 30 sekund. Działa na wirusy Vaccinia, Rota i Noro.

 

Produkt przebadany dermatologicznie.

 

Substancja czynna w 100 g:

Etanol – 63,7 g, propan-2-ol – 6,3 g.

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Sposób użycia: 3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 15 sekund. Czynność powtórzyć.

 

Możliwe bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne:

Układ oddechowy. Wdychanie stężonych par produktu może wpływać depresyjnie na centralny układ nerwowy wywoływać uczucie senności, bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty.

Przewód pokarmowy. Spożyci wywołuje podrażnienie błon śluzowych przewodu pokarmowego, bole brzucha, skurcze żołądka, nudności, wymioty, biegunkę, ogólne złe samopoczucie, bole i zawroty głowy- objawy zatrucia pokarmowego.

Kontakt z oczami. Powoduje podrażnienia.

 

Pierwsza pomoc:

  • W przypadku kontaktu ze skora: Należy zdjąć zanieczyszczone ubranie, umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem, spłukać dokładnie wodą, w przypadku pojawienia się podrażnienia, rumieni skontaktować się z lekarzem.
  • W przypadku kontaktu z oczami: Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki, natychmiast skontaktować się  z lekarzem.
  • Narażenie inhalacyjne: W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, w razie braku szybkiej poprawy zasięgnąć porady lekarza.
  • W przypadku połknięcia: Nie wywoływać wymiotów, przepłukać jamę ustną, w razie braku szybkiej poprawy zasięgnąć porady lekarza.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

 Wysoce łatwopalna ciesz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Chronić przed dziećmi.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Nie palić.

W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i łatwo można je usunąć.

Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanych miejscu.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Zawartość/ pojemnik usuwać zgodnie z przepisami krajowymi.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu

 

 

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Medi-Sept Sp. z o.o., Konopnica 159 c, 21-030 Motycz

Kod EAN
5 907626 634914