JELPhipoalergiczny proszek do prania do tkanin kolorowych
1,12 kg, nr kat. 382844

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Hipoalergiczny proszek do prania

Bezpieczny dla noworodków i niemowląt

Do kolorów

Zawierają naturalny zmiękczacz- glinkę kosmetyczną. Dzięki czemu uzyskujemy efekt miękkich ubrań bez potrzeby dodawania płynu zmiękczającego. Idealny dla noworodków i wcześniaków!

• Hipoalergiczna formuła.

• Przebadane dermatologicznie.

• Bezpieczny dla niemowląt od 1. dnia życia.

• Doskonałe dla dzieci, alergików oraz osób, które mają skórę skłonną do podrażnień.

• Receptura pozbawiona fosforanów, wybielaczy optycznych i sztucznych barwinków.

• Zawierają delikatny i subtelny zapach, który nie podrażnia układu oddechowego.

15%-30% Zeolity

5%-15% Anionowe środki powierzchniowo czynne

<5% Niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło, polikarboksylany, kompozycje zapachowe.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

• Przestrzegać instrukcji prania zalecanej przez producentów odzieży.

• Przestrzegać zasad dozowania proszku.

• Usunąć zanieczyszczenia z pranych pieluszek.

• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/Zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

Kod EAN
5 720233 400143