ALKO WIPEściereczki dezynfekujące do rąk i powierzchni
80 szt., nr kat. 368687

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY

2w1: ściereczka i płyn do dezynfekcji działająco bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo.

Ściereczki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni i urządzeń odpornych na działanie alkoholu (mających jak i niemających kontaktu z żywnością). Do stosowania w miejscach prywatnych, użyteczności publicznej oraz obszarze medycznym, w warunkach domowych i przemysłowych. Wykazują działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Zawierają glicerynę, która zapobiega nadmiernemu wysuszaniu skóry.

 

Substancje czynne: Etanol - 70g/100g płynu nasączającego, zawiera: kompozycję zapachową (Citral).

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Otwórz pokrywkę. Otwórz opakowanie wewnątrz bańki. Wyjmij nawilżoną chusteczkę ze Szczelnie zamknij pokrywkę po każdym użyciu, żeby zapobiec wysychaniu chusteczek.

 

Dezynfekcja powierzchni: przetrzeć chusteczką suche powierzchnie. Czas skutecznego działania dezynfekcyjnego to 1 minuta. Dezynfekowane powierzchnie powinny być wilgotne przez wskazany czas kontaktu. Nie wymaga spłukiwania.

Dezynfekcja rąk: przecierać suche dłonie wilgotną chusteczką przez 30 sekund i pozostawić do wchłonięcia.

Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikać źródeł ciepła i ognia.

Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku spożycia płynu nasączającego ściereczki: wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów, Nie podawać niczego do picia osobie nieprzytomnej.

Skutki uboczne: W przypadku podrażnienia skóry, spłukać skórę wodą i zastosować krem ochronny.

Wysoce łatwopalna ciecz i działa drażniąco na oczy.

 

Uwaga! Przed użyciem należy przetestować w mało widocznym miejscu. Wysuszone ściereczki nie zapewniają działania dezynfekującego.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Santiss Group Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa

 

Kod EAN
5 903738 756315