//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/1280_720/84124_158072_1280_720_24696.png
//www.ros.net.pl/GalleryImages/product_photos/360_350/84124_158072_360_350_24696.png

MOSBITO

plastry odstraszające komary
12 szt., nr kat. 158072

NIEDOSTĘPNY ONLINE

Produkt przeznaczony do odstraszania komarów, do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Plaster skutecznie odstrasza komary w promieniu do 0,7 m od miejsca, przy którym został umieszczony.

 

  • 100% naturalnych składników aktywnych
  • Na odzież, meble, wózek, namiot
  • Innowacyjna forma
  • Praktyczne dla dzieci

 

Substancje czynne: Lawenda, Lavandula hybrida, ekst./Olejek lawendowy- 3,5 g/kg.

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Zdejmij warstwę ochronną plastra, a następnie przyklej plaster na odzież w pobliżu odsłoniętych części ciała (np. ręce, nogi, szyja) lub na przedmioty w bliskim otoczeniu (np. stół, krzesło, wózek, namiot). Skuteczność potwierdzona przez 4 godz. od przyklejenia. Nie stosuj bezpośrednio na skórę. W przypadku małych dzieci zwróć szczególną uwagę, aby plaster znajdował się poza bezpośrednim zasięgiem dziecka. Nie stosuj w przypadku pojawienia się nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ze względu na postać produktu - plaster naklejamy na ubranie lub przedmioty, w przypadku normalnego i zgodnego z przeznaczeniem użycia produktu nie dochodzi do narażenia inną drogą niż przez inhalację i w kontakcie ze skórą. W kontakcie ze skórą: zanieczyszczone miejsce należy przemyć dużą ilością wody z mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zasięgnąć porady lekarza w razie wystąpienia niepokojących dolegliwości. W kontakcie z oczami: narażenie tą drogą jest mało prawdopodobne. Jeśli jednak dojdzie do niego, skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przepłukać dokładnie wodą przez 10-15 minut. Unikać silnego strumienia wody-ryzyko uszkodzenia rogówki. W przypadku spożycia: narażenie tą drogą jest mało prawdopodobne. Jeśli jednak dojdzie do spożycia produktu nigdy nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Wezwać lekarza w razie potrzeby, pokazać opakowanie lub etykietę. Po narażeniu drogą oddechową: skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. Zdjąć plaster i zapewnić świeże powietrze.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Verco S.A., ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa

Więcej z kategorii Repelenty

Więcej z tej linii

Więcej od MOSBITO