STARWAX Kuchniapreparat do czyszczenia lodówki i mikrofalówki
250 ml, nr kat. 269816

(18 Opinii)
PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Preparat służący do czyszczenia i odświeżania lodówek i mikrofalówek. Czyści i odświeża lodówki, zamrażarki, mikrofalówki, zmywarki z zewnątrz jak i wewnątrz ( z wyjątkiem przeciwwskazań producenta). Formuła bez chloru. Pozostawia świeży i przyjemny zapach. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością.*

*Powierzchnie mające kontakt z żywnością po użyciu produktu dokładnie spłukać wodą.

 

Niejonowe środki powierzchniowo czynne : mniej niż 5%. Substancje zapachowe. Benzisothiazlinone, Methylisothiazolinone, Hexyl Cinnamal,Linalool, Limonene, Citronellol.

 

Lady Małgorzata
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
Nie tym razem.undefine...
fuggitivo
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
Mały pomocnikundefine...
stepyniezmierzone
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
Świetnyundefine...
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Wyjąć żywność i użyć na zimnej powierzchni. Spryskać z odległości ok. 20 cm. Myć za pomocą gąbki lub wilgotnej ścierki. Myć i spłukać, by zmyć smugi, osuszyć czystą szmatką. Powierzchnia może być użytkowana od razu po wyschnięciu. Ścierkę/ gąbkę opłukać wodę. Zużyć w ciągu 10 lat od daty produkcji wydrukowanej na opakowaniu.

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

EUH208 Zawiera 1,2- Benzoizotiazol- 3 (2H)- ON. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Uwaga! H319 Działa drażniąco na oczy. P102 Chronić przed dziećmi. P26 Nie wprowadzać do oczu. P280 Stosować rękawice ochronne.  P301 + P310 W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub z lekarzem. P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Altair East Sp. z o.o., ul. Robotnicza 54

Kod EAN
3 365000 432648