KRETżel do udrażniania rur do udrożniania rur
500 ml, nr kat. 20145

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Nowoczesny środek do chemicznego udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych, który samoczynnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia stałe i organiczne. Likwiduje nieprzyjemne zapachy. Dociera do zatoru przez stojącą wodę.

Produkt zawiera: poniżej 5% niejonowe środki powierzchniowo-czynne, anionowe środki powierzchniowo czynne, związek wybielający na bazie aktywnego chloru (Cl2), 5%-15% wodorotlenek sodu.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Po zamknięciu dopływu wody wlać około 100 ml żelu do syfonu kanalizacyjnego. Pozostawić na 15 - 30 minut. Po udrożnieniu spłukać dużą ilością wody. Nie stosować do instalacji aluminiowej.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Powoduje poważne oparzenia. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami (szczególnie z kwasami). Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor). Dokładnie opróżnione opakowanie podlega systemowi odbioru odpadów komunalnych. Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30°C. Produkt żrący.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Global Cosmed Group S.A., ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor

Kod EAN
5 900931 007152