STARWAX Łazienkapreparat do mycia i nabłyszczania kabin prysznicowych
250 ml, nr kat. 269802

(15 Opinii)
PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Preparat do mycia i odwapniania kabiny prysznicowej. Czyści, usuwa osad wapienny z wody, nabłyszcza bez polerowania. Do codziennego użytku.

Do: kabin prysznicowych, brodzików, parawanów, baterii, płytek ściennych, spoin, umywalek, wanien.

Doskonały do ceramiki, porcelany, żywic syntetycznych, akrylu białego i kolorowego, powierzchni emaliowanych, płytek ( z wyjątkiem marmuru i kamienia wapiennego), powierzchni chromowanych, szkła, plastiku z wyjątkiem przeciwwskazań producenta.

Może być stosowany w łazienkach z instalacją podłączoną do szamba lub biologicznej oczyszczalni.

 

 Anionowe środki powierzchniowo czynne: mniej niż 5%, kompozycje zapachowe.

a_psik
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
Do całej łazienkiundefine...
hedonistki
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
Produkt do wszystkiegoundefine...
mikado213
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
Łazienka jak nowaundefine...
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Rozpylić z odległości ok. 20 cm. Pozostawić na powierzchni kilka sekund, nie dłużej jednak niż minutę. Myć wilgotną gąbką, spłukać wodą. Nie stosować na szkle z sitodrukiem. Na szkle matowionym zrobić wstępną próbę reakcji podłoża w niewidocznym miejscu. Zużyć w ciągu 10 lat od daty produkcji wydrukowanej na opakowaniu.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga! H319 Działa drażniąco na oczy. P102 Chronić przed dziećmi. P26 Nie wprowadzać do oczu. P271 Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280 Stosować rękawice ochronne. P301 + P310 W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub z lekarzem. P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Altair East Sp. z o.o., ul. Robotnicza 54

Kod EAN
3 365000 436721