DOMOL kostki do WC, zapachowe, Wiosenna Świeżość
2 x 40 g, nr kat. 187788

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Domol Kostki do WC Wiosenna świeżość 2x40g. Zapobiegają tworzeniu się osadu wapiennego i kamienia. Zapewniają długotrwały świeży zapach. Każda kostka zapewnia długotrwały świeży zapach - działa przez wiele godzin. Oczyszcza WC przy każdym spłukiwaniu. Zapobiega tworzeniu się osadu wapiennego i kamienia. Ma uniwersalne zastosowanie - pasuje do wszystkich zawieszek zapachowych do WC. Jest opakowana w folię rozpuszczalną w wodzie. Opakowanie kartonowe zostało wyprodukowane w ponad 80% z makulatury i może być oddane do punktu zbiórki odpadów papierowych.

15% lub więcej, ale mniej niż 30%- anionowe środki powierzchniowo czynne, 5% lub więcej, ale mniej niż 15%- niejonowe środki powierzchniowo czynne; Mniej niż 5%- kompozycje zapachowe. Barwniki.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Umieścić kostkę toaletową w koszyku. Umocować koszyczek przy krawędzi muszli WC, czyli tam, gdzie strumień wody jest najsilniejszy. Należy starannie przeczytać wszystkie informacje, a opakowanie, na którym są zamieszczone przechowywać przez cały okres użytkowania produktu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce i zanieczyszczone części ciała wodą z mydłem po użyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minu. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można łatwo usunąć. Nadal płukać wodą. W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.  Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki materiałów niebezpiecznych. Zawiera eucalyptol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera produkt reakcji kwasu benzenowego, 4-C10-13sec-pochodne alkilowe, kwasu 4-metylo-benzenosulfonowego i wodorotlenku sodu.

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

ROSSMANN SDP SP. z o.o., św. Teresy 109, 91-222 Łódź

Kod EAN
4 305615 225111