DUCKkrążek do WC żelowy, 12 krążków bez aplikatora, podwójny zapas, Cosmic Peach
1 szt., nr kat. 396503

PRODUKT WYCOFANY

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Duck Fresh Discs Cosmic Peach – żelowy krążek do toalety, podwójny zapas. 12 krążków bez aplikatora.

<5% anionowe środki powierzchniowo czynne, 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, Linalool, Citronellol, Citral.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Po aplikacji żelowy krążek może być atrakcyjny dla małych dzieci. Używaj produktu w miejscu najmniej widocznym dla dzieci. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją wewnątrz opakowania.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUC/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąc soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Zawiera cineol, linalol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zwracaj uwagę na małe dzieci, gdy są w pobliżu toalety. Do użycia wyłącznie do muszli toaletowej. Chronić przed zwierzętami.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Taśmowa 7 02-677 Warszawa

Odkryj inne produkty