DOMOL,nabłyszczacz do zmywarek,przód
DOMOL,nabłyszczacz do zmywarek,przód

DOMOLnabłyszczacz do zmywarek
1 l, nr kat. 148127

Domol Nabłyszczacz do zmywarek.

Powoduje dodatkowy efekt suszenia

  • działa przeciw plamom wodnym
  • zapobiega sadom wapiennym
  • nadaje lśniący połysk

 

Pociągnąć zatyczkę nakrętki w górę i napełni nabłyszczaczem pojemnik dozownika w drzwiach zmywarki. Po użyciu ponownie zamknąć butelkę. Regularnie uzupełniać nabłyszczacz w zmywarce. Pozwoli to uzyskać optymalny rezultat zmywania naczyń. Zmywarka dozuje płyn automatycznie podczas pracy.

 

Wskazówki: Należy przestrzegać instrukcji producenta zmywarki. Tylko przy prawidłowym ustawieniu dozownika nabłyszczacza można uzyskać optymalny wynik zmywania.

Tylko całkowicie opróżnione opakowanie dostarczyć do punktu zbiórki odpadów segregowanych.

5 % lub więcej, ale mniej niż 15 %: niejonowe środki powierzchniowo czynne; Mniej niż 5 %: polikarboksylany.

 

Produkt zwiera środek konserwujący: Potassium Sorbate.

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Pociągnąć zatyczkę nakrętki w górę i napełnić nabłyszczaczem odpowiedni pojemnik dozownika w drzwiach zmywarki. Regularnie uzupełniać nabłyszczacz w pojemniku.

Pozwoli to uzyskać optymalny rezultat zmywania naczyń. Zmywarka dozuje płyn automatycznie podczas pracy. Po każdym użyciu starannie zamknąć butelkę.

 

Należy przestrzegać instrukcji producenta zmywarki. Tylko przy prawidłowym ustawieniu dozownika nabłyszczacza zmywarka funkcjonuje w optymalny sposób.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga! Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięta porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Chroni przed dziećmi. Dokładnie umyj ręce po użyciu.

 

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

 

Materiał opakowania nadaje się do recyklingu.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Rossmann SDP Sp. z o.o., ul. św. Teresy 109, 91-222 Łódź

Kod EAN
4 305615 642512

Więcej z tej linii

Więcej od DOMOL

Więcej z kategorii Środki do zmywarki