AMARA,spirytus salicylowy 2%,przód
AMARA,spirytus salicylowy 2%,przód

AMARAspirytus salicylowy 2%
100 ml, nr kat. 362145

NIEDOSTĘPNY ONLINE

Amara Spirytus salicylowy 2% 100ml roztwór

100 g produktu zawiera 2 g substancji czynnej kwasu salicylowego. Substancje pomocnicze: etanol 760 g/l, woda oczyszczona.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

 Przecierać skórę tamponem lub wacikiem nasączonym lekiem 2-3 razy dziennie.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Lek tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. Długoterminowe stosowanie może wywoływać podrażnienia i wysuszenie skóry. Produkt łatwopalny. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od światła. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Działania niepożądane: Lek może wywoływać alergiczne odczyny skórne a także zaczerwienienia i podrażnienia skóry. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al.Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pL Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku. Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem naieży skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Zastosowanie na większe powierzchnie skóry lub przypadkowe wypicie powoduje obniżenie zdolności obsługi maszyn i prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przedawkowanie: W przypadku zastosowania większej niż zalecana ilość produktu należy skontaktować się z lekarzem.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP Z O O, ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków

 

 

Kod EAN
5 909990 613946

Więcej z tej linii

Więcej od AMARA

Więcej z kategorii Środki odkażające