AJAXspray do czyszczenia uniwersalny
750 ml, nr kat. 325433

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Uniwersalny płyn do czyszczenia wszystkich powierzchni w sprayu. Doskonale usuwa wszystkie rodzaje brudu, tłuszcz i kamień.

 

< 5% Anionowe Środki Powierzchniowo Czynne, Kompozycje zapachowe, Lactic Acid.

 

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Spryskać powierzchnię. Przetrzeć wilgotną ściereczką.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie pozostawiać produktu na powierzchni dłużej niż 10 minut. Nie używać na: surowym/nielaminowanym drewnie; marmurze; tekstyliach/tkaninach; starych wapiennych wannach żeliwnych; uszkodzonej emalii. W przypadku wątpliwości wypróbować najpierw na małej powierzchni. Nie używać sprayu w pobliżu oczu lub twarzy. Powierzchnie, które mają kontakt z żywnością, należy spłukać wodą pitną.

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie mieszać z wybielaczem: może uwalniać niebezpieczny gaz (chlor).

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Colgate Palmolive (Poland) Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa

 

Kod EAN
8 718951 277519