CILLIT BANG Czystość i dezynfekcjaspray do czyszczenia łazienki
900 ml, nr kat. 421839

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Aby Twój dom był czysty i wolny od zarazków, stworzyliśmy Cillit Bang Czystość i Dezynfekcja. Formuła o łączy w sobie silny środek dezynfekujący i ultraczyszczące substancje czynne, które zabijają 99,9% bakterii i wirusów, w tym COVID-19 i grypę*. Nowy Cillit Bang zwalcza brud i uporczywe plamy z każdego miejsca w domu –  skutecznie usuwa tłuszcz kuchenny i łazienkowy, pozostawiając świeży i przyjemny zapach.

 

Idealnie czyści:

•płytki łazienkowe

•fugi

•wanny

•umywalki

•kabiny i zasłony prysznicowe

•płyty kuchenne

•płyty ze szkła ceramicznego

•drzwi lodówki

•klamki

*Produkt zabija następujące wirusy: grypy typu A i typu B oraz SARS-CoV 2 -wirusa choroby COVID-19

 

< 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne. Kompozycja zapachowa (Limonene). Substancja dezynfekująca. Substancja czynna: Alkil(C12?16) -chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC(C12?16)) 0,11g/100g

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

3 kroki do wyeliminowania brudu i zarazków:
1. Przekręć dyszę do pozycji "ON". Trzymając butelkę w pozycji pionowej, spryskaj zabrudzoną powierzchnię z odległości 20-25 cm.
2. W celu wyczyszczenia, pozostaw produkt na powierzchni przez 5 minut. W celu dezynfekcji, pozostaw produkt na powierzchni przez 15 minut.
3. Spłucz powierzchnię dokładnie wodą i wytrzyj za pomocą ściereczki lub gąbki. Powierzchnie mające kontakt z żywnością, spłucz po dezynfekcji wodą przeznaczoną do spożycia. Po zakończeniu czyszczenia przekręć dyszę do pozycji "OFF".                                                                                                                                                                           

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować ochronę oczu lub ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Pierwsza pomoc:
Kontakt z okiem: Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać dużą ilością wody przez kilka minut, usunąć soczewki kontaktowe (jeśli są) i kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut.
Wdychanie: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić jej warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną skórę natychmiast dokładnie spłukać dużą ilością wody.
Połknięcie: Wypłukać usta wodą (bez połykania).

Środki ostrożności UWAGA Unikać kontaktu z:

•tekstyliami

•dywanami

•drewnem

•mosiądzem i miedzią

W razie kontaktu z którąś z wymienionych powierzchni, należy niezwłocznie przepłukać je wodą. Dłuższy kontakt z metalem, starą porcelaną czy plastikowymi materiałami laminowanymi może spowodować odbarwienia. Przed użyciem wypróbować działanie na małej, niewidocznej powierzchni.

 
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Kod EAN
5 908252 009664