CILLIT BANG Dezynfekcja Aktywna Pianaspray do czyszczenia łazienki
600 ml, nr kat. 379060

CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Dostępność w drogerii

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

• szybko i łatwo czyści duże powierzchnie

• wygodny w użyciu i superskuteczny!

• pozostawia powierzchnie higienicznie czyste

• zabija 99,9% bakterii

• do stosowania w całej łazience

 

Cillit Bang Aktywna Piana Dezynfekcja i Higiena to innowacyjny produkt do szybkiego i higienicznego czyszczenia dużych powierzchni łazienkowych. Nowoczesny dozownik o szerokim strumieniu idealnie pokrywa duże powierzchnie. Aktywna piana rozpuszcza osady z mydła i łazienkowe zabrudzenia, zabija 99,9% bakterii zapewniając wyjątkowy połysk. Wygodna w użyciu piana idealnie pokrywa duże powierzchnie – nawet 2x szybciej w porównaniu do tradycyjnych sprayów.

 

Używaj w całej łazience na: kabiny prysznicowe, drzwi od kabiny, wanny, płytki i kafelki, powierzchnie ceramiczne, szafki i półki łazienkowe, chromową armaturę, powierzchnie ze stali nierdzewnej.

<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, substancja dezynfekująca.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

1.Dobrze wstrząśnij przed użyciem.

2.Trzymając prosto puszkę z odległości 30-40 cm, spryskaj powierzchnię, którą chcesz wyczyścić.

3.Odczekaj 2 minuty, pozwalając, by piana wniknęła w brud i osad z mydła (do 10 minut dla cięższych zabrudzeń).

4.Odczekaj 5 minut, by produkt mógł zabić bakterie.

5.Spłucz wodą lub wytrzyj wilgotną ściereczką w przypadku cięższych zabrudzeń.

6.Wytrzyj dozownik i puszkę po użyciu i przechowuj w suchym miejscu.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C.

Umyślne nadużycie poprzez celowe wytwarzanie wysokich stężeń i wdychanie zawartości może być szkodliwe lub śmiertelne. Pianka jest łatwopalna. Nie zbliżać płomienia lub urządzenia elektrycznego, chyba że pianka została całkowicie spłukana.

Zawartość i pojemnik usuwać na odpowiednie składowiska odpadów lub do firm recyklingowych zgodnie z lokalnymi krajowymi przepisami.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

05100 Nowy Dwor Mazowiecki

Kod EAN
5 900627 063059