MR MUSCLEpłyn do czyszczenia kuchni
500 ml, nr kat. 358773

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Czyli chcesz wybierać to, co lepsze dla Planety. Podczas zakupów kieruj się oznaczeniami, które wskazują produkty bardziej przyjazne środowisku.

Dlaczego ten produkt czuje klimat?

dobre OPAKOWANIE
Wybierasz i wiesz, że opakowanie tego produktu zostawia znacząco niższy ślad środowiskowy. Jest wykonane z tworzyw przyjaznych Planecie lub tak, by ograniczyć zużycie plastiku.

Zabija 99,99% bakterii (w tym E-Coli). Pozostawia powierzchnię higienicznie czystą, błyszczącą o świeżym zapachu cytryny. Usuwa tłuszcz i brud. Butelka wykonana w 100% z plastiku z recyklingu

Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) 0,264g/100g. Składniki: <5% amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, substancja dezynfekująca, kompozycja zapachowa, Limonene.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Przekręcić końcówkę do pozycji ON. Czyszczenie: Spryskać z odległości około 20 cm zabrudzoną powierzchnię, a następnie wytrzeć. Przy silniejszych zabrudzeniach zostawić na kilka minut przed wytarciem. Nie spłukiwać. Dezynfekcja: Spryskać wstępnie oczyszczoną powierznie z odległości ok. 20 cm. Pozostawić mokrą powierchnię na 5 minut, a następnie wytrzeć. Przekręcić końcówkę do pozycji OFF. Produkt może być stosowant na wszystkich typach powierzchni kuchennych: blatach, urządzeniach, zlewach, piekarnikach, ścianach, powierzchniach roboczych, szafkach, koszach na śmieci i podłogach. Przed użyciem należy odłączyć urządzenia elektryczne. Użycie na innych powierzchniach należy poprzedzić testem w mniej widocznym miejscu. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia skóry. Przepłukać obficie wodą. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Wypłukać usta wodą. Jeśli produkt używany jest zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych efektów.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 

Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Dokładnie umyć ręce po użyciu.Nie wdychać rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

SC Johnson Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Kod EAN
5 000204 183160