AROMA HOMEświeca sojowa Quiet Night
150 g, nr kat. 378989

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY

Świeczka sojowa Quiet Night.

brak danych

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Prosimy stosować się do instrukcji bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w twojej gminie.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

MTM Industries Sp. z o.o., ul. Metalowców 6, 62-800 Kalisz, Polska

Kod EAN
5 904224 100377