DETTOLantybakteryjny żel do rąk
50 ml, nr kat. 357386

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY

Dettol żel antybakteryjny do rąk - 50 ml  
• Zabija 99,9 procent bakterii i wirusów -  żel dezynfekujący zapewnia ochronę i bezpieczeństwo, gdziekolwiek jesteś.
• Bez użycia wody - dezynfekcja bez  wody i mydła, bez spłukiwania. Szybka aplikacja, gdziekolwiek jesteś.
• Nieklejąca formuła - nie pozostawia uczucia lepkości, a dzięki delikatnemu działaniu nadaje się do codziennego użytku.
• Poręczny rozmiar - pojemnik 50 ml zmieści się w kieszeni, w torebce czy w schowku samochodowym. Idealny w podróży.
• Testowany dermatologicznie -  sprawdzony i skuteczny, bezpieczny w użyciu dla całej rodziny.  

Przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy żel do dezynfekcji dłoni w kieszonkowej buteleczce 50ml. Zapewnia natychmiastową ochronę przeciwbakteryjną, gdziekolwiek jej potrzebujesz. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie nie masz dostępu do wody bieżącej lub gdy potrzebujesz szybkiego odkażenia rąk.  Nie pozostawia na dłoniach niekomfortowego uczucia lepkości, skutecznie odświeża skórę i usuwa bakterie pozostawiając wrażenie świeżości. Wygodny i szybki do użytku w domu, w pracy czy w podróży.  Środki do dezynfekcji Dettol to produkty marki z wieloletnim doświadczeniem w produkcji skutecznych preparatów biobójczych do odkażania powierzchni, rąk czy ubrań, z zachowaniem stosownych standardów bezpieczeństwa.

Substancja czynna: Etanol [zaw. 63g/100g].

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Wyciśnij porcję antybakteryjnego żelu wielkości kciuka (około 3 ml) na swoją dłoń i wcieraj energicznie w ręce przez 60 sekund do czasu aż ręce staną się suche. Nie ma potrzeby użycia wody.    Bez spłukiwania, nie klei się  Stosuj wyłącznie środek nierozcieńczony.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Środki ostrożności: Uwaga. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/Lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Przechowywać w chłodnym miejscu. Tylko opakowania całkowicie opróżnione i oczyszczone mogą być przeznaczone do recyklingu. Małe ilości produktu można usunąć do kanalizacji przy jednoczesny rozcieńczeniu dużą ilością wody. Wyłącznie do zewnętrznego stosowania. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. Nie palić. Pierwsza pomoc: kontakt z okiem: zanieczyszczone oczy natychmiast płukać dużą ilością wody przez kilka minut, usunąć soczewki kontaktowe (jeśli są) i kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Wdychanie: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić jej warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną skórę dokładnie spłukać dużą ilością wody. Połkniecie: Wypłukać usta wodą (bez połykania), podawać do picia małe ilości wody. Nie wywoływać wymiotów. Potencjalne skutki uboczne: Oznaki/objawy spowodowane nadmierną ekspozycją: kontakt z okiem: ból lub podrażnienie, łzawienie, zaczerwienienie.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Reckitt Benckiser (Poland) S.A., 05-100, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Okunin 1

Kod EAN
5 900627 095524