MEDISEPT,żel do dezynfekcji rąk zapach Cashmere,przód
MEDISEPT,żel do dezynfekcji rąk zapach Cashmere,przód

MEDISEPTżel do dezynfekcji rąk zapach Cashmere
100 ml, nr kat. 350531

Żel przeznaczony do dezynfekcji rąk. Wykazuje działanie bakteriobójcze drożdżakobójcze, prątkobójcze i ograniczone wirusobójcze w czasie 30 sekund. Działa na wirusy Vaccinia, Rota i Noro.

Produkt przebadany dermatologicznie.

substancje czynne w 100 g: Etanol – 63,7 g, propan-2-ol – 6,3 g.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

3 ml preparatu wcierać w dłonie przez 15 sekund. Czynność powtórzyć. Dezynfekuje w czasie 30 sekund na czyste ręce oraz 60 sekund na brudne

 

Przechowywać w dobrze wentylowanych miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami krajowymi.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawrotów głowy.

Pierwsza pomoc:

  • W przypadku kontaktu ze skóra: Należy zdjąć zanieczyszczone ubranie, umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem, spłukać dokładnie wodą, w przypadku pojawienia się podrażnienia, rumieni skontaktować się z lekarzem.
  • W przypadku kontaktu z oczami: Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki, natychmiast skontaktować się  z lekarzem.
  • Narażenie inhalacyjne: W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, w razie braku szybkiej poprawy zasięgnąć porady lekarza.
  • W przypadku połknięcia: Nie wywoływać wymiotów, przepłukać jamę ustną, w razie braku szybkiej poprawy zasięgnąć porady lekarza.

 

Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i łatwo można je usunąć. Nadal płukać.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

MEDISEPT Sp. z o.o., ul. Konopnica 159c, 21-030 Motycz, Polska

Kod EAN
5 907626 635904

Więcej z tej linii

Więcej od MEDISEPT

Więcej z kategorii Żele i płyny


Metody płatności:MastercardVisaBlikPayPoPayUPrzelewy24GPay