Zachowaj bezpieczną odległość.
Jeśli możesz - płać elektronicznie kartą zamiast gotówką.
w drogerii może przebywać ograniczona liczba klientów – 1 osoba na 15 m2 powierzchni sklepu.
Podczas zakupów używaj rękawiczek jednorazowych.
Użyj płynu do dezynfekcji dłoni dostępnego w drogerii.
Jeśli możesz, zrób zakupy online.
Zobacz
Dla bezpieczeństwa swojego i innych, nie korzystaj z testerów.
Jeśli to możliwe, korzystaj z kasy samoobsługowej.
Jeśli możesz, zostaw dzieci w domu na czas zakupów.
Rób zakupy sprawnie i szybko. Przyjdź z listą.
Zakupy zamówione do drogerii odbierz w ciągu 48h.
Poza domem
noś maseczkę.
Często i dokładnie myj ręce.
Naucz się kichać i kasłać w zgięcie łokcia.
Witaj się bez uścisku dłoni.
Regularnie dezynfekuj często dotykane przedmioty.
Pomagaj osobom starszym w Twoim otoczeniu.
Pamiętaj o innych – nie kupuj więcej niż potrzebujesz.