KRET Biożel do udrażniania rur do łazienki i kuchni
500 g, nr kat. 348092

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Czyli chcesz wybierać to, co lepsze dla Planety. Podczas zakupów kieruj się oznaczeniami, które wskazują produkty bardziej przyjazne środowisku.

Dlaczego ten produkt czuje klimat?

superSKŁAD
Ten skład aprobuje Planeta! W tej grupie znajdziesz produkty, które są pełne naturalnych składników lub wykonane są z materiałów pochodzących ze zrównoważonych upraw czy recyklingu.

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Bio żel do udrożniania do łazienki i kuchni to oparty na enzymach produkt, który w przyjazny dla środowiska sposób udrożnia rury. Rozpuszcza zatory powstałe z zalegających w odpływie tłuszczów, odpadków kuchennych, włosów, osadów z mydła, odpadków organicznych. Enzymy niwelują nieprzyjemne zapachy wydobywające się z odpływu. Żel dociera do zatoru przez stojącą wodę. Nie niszczy uszczelek i połączeń kanalizacyjnych. Chroni instalację, ponieważ nie zawiera związków opartych na chlorze. Z uwagi na zawartość enzymów produkt wspiera działanie oczyszczalni przydomowych.

 

*Na podstawie badania wykonanego zgodnie z normą PN-EN ISO 9408:2005

 

< 5% anionowe środki powierzchniowo-czynne, niejonowe środki powierzchniowo-czynne. Zawiera kompozycję zapachową, środki konserwujące (Benzisothiazolinone, Sodium Pyrithione), enzymy.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Po zamknięciu dopływu wody wlać około 100 ml żelu do syfonu. Pozostawić na 8 godzin (np. na noc). Po udrożnieniu spłukać dużą ilością wody. Profilaktycznie stosować raz w tygodniu. Nie stosować do instalacji aluminiowej.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Zawiera: Sodium Thioglycolate. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania par. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Pojemnik usuwać do segregowanych odpadów komunalnych.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Global Cosmed Group S.A., ul. Kuziennicza 15, 59-400 Jawor

 

Kod EAN
5 900931 025712