SIDOLUX Gold Expertpłyn do czyszczenia drewna i paneli, zapach kwiatu lotosu
500 ml, nr kat. 396499

CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Dostępność w drogerii

Nowość! Wysokiej jakości uniwersalny płyn do drewna i paneli ze złotej linii Sidolux Expert Gold. Dzięki zawartym w recepturze naturalnym woskom płyn nie tylko czyści, ale i pielęgnuje powierzchnie. Naturalne woski zabezpieczają powierzchnię przed wnikaniem wody chroniąc podłogi drewniane, parkiety oraz panele. Płyn o efekcie perły podkreśla naturalny kolor, odżywia i chroni podłogę oraz maskuje mikrorysy. Wystarczy umyć nim podłogę zaledwie raz, aby delikatny zapach kwiatu lotosu wypełnił na długo całe pomieszczenie.

< 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Wlać 50ml płynu do 5L wody. Tak sporządzonym roztworem umyć powierrzchnię przy pomocy mopa lub szmatki. W celu usunięcia mocnego zabrudzenia przmyć powierzchnię nierozcieńczonym płnym nansiesionym na gąbkę lub ściereczkę.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

P102: Chronić przed dziećmi. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338: W przypadku dostania siędo oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

 

 Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), Oksiran, 2-fenylopolimer z oksiranem, etery mono-C12-14-alkilowe, fosforany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Gajowa 7

Kod EAN
5 902986 281075