DOMOL Powerpłyn do WC, z odkamieniaczem
750 ml, nr kat. 122036

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

Bezwzględny wobec najbardziej uporczywych osadów. Aktywnie zwalcza zabrudzenia. Dekładnie usuwa osady z moczu i uporczywy kamień.

Poniżej 5% niejonowo związki powierzchniowo czynne; kwas solny, oleiloaminy, 2EO.

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Nakrętkę ścisnąć w oznaczonych miejscach i przekręcić. Rozprowadzić preparat równomiernie w muszli klozetowej, pamiętając o powierzchni pod brzegami muszli. Pozostawić środek na kilka minut, aby mógł zadziałać. Użyć szczotki, a następnie spłukać. W przypadku uporczywych osadów z kamienia pozostawić preparat na dłużej. Stosować wyłącznie do czyszczenia WC. Po użyciu ponownie dokładnie zamkąć butelkę.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Produkt drażniący. Działa drażniąco na oczy i skórę. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Nie mieszać z innymi produktami. Należy wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania w miejscach do tego przeznaczonych.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

ROSSMANN SDP SP. z o.o., św. Teresy 109, 91-222 Łódź

Kod EAN
4 305615 587042