CILLIT BANG Czystość i Higiena!spray do czyszczenia łazienki
750 ml, nr kat. 122831

CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Dostępność w drogerii

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

• dezynfekcja

• natychmiastowe działanie* - już po 20 sek.

• 10x skuteczniejsze czyszczenie**

• pozostawia powierzchnie higienicznie czyste

• zabija 99.9% bakterii*

• superskuteczny!

 

Cillit Bang i po brudzie!

Niezawodny środek do czyszczenia Cillit Bang Czystość i higiena zapewni Twojej łazience higieniczną czystość. Skutecznie czyści powierzchnie oraz zabija 99,9 % bakterii*. Zaczyna działać już po 20 sekundach!

Formuła Cillit Bang Czystość i higiena łączy w sobie działenie wybielacza ze składnikami czyszczącymi, gwarantując wyjątkowe efekty! Wybielacz w ciągu kilku minut niszczy bakterie, zaś składniki czyszczące eliminują najbardziej uporczywe plamy.

Idealny do: płytek łazienkowych, fug, wanien, umywalek, zlewów, zasłon prysznicowych, toalet, rusztów kuchennych i ceramicznych, blatów, koszy na śmieci, odpływów.

 

*Na podstawie przeprowadzonych badań

**W porównaniu do produktu zawierającego sam wybielacz (bez surfaktantów)

 

W czym tkwi nasza siła czyszczenia?

• ulepszony spryskiwacz

• do 2 x większa moc i w 100% recyklingowany

 

Składniki dezynfekujące: wybielacz - zabija 99.9% bakterii*

Składniki czyszczące: substancje powierzchniowo czynne – usuwają brud

Stabilizatory: wodorotlenek sodu - reguluje poziom ph

Woda - substancja rozpuszczająca

 <5%: związki wybielające na bazie chloru, anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, substancja dezynfekująca.

 

Substancja czynna: podchloryn sodu 28 g/kg (2,67% aktywnego chloru).

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Stosować ostrożnie, zawiera wybielacz.

1.Przekręć dyszę w pozycji ON.

2.Przed użyciem zawsze sprawdź działanie produktu na mniej widocznej części powierzchni.

3.Przed zastosowaniem produktu pozwól, aby gorące powierzchnie wystygły.

4.Trzymając butelkę w pozycji pionowej, spryskaj zabrudzoną powierzchnię z odległości minimum 10-15 cm.

5.W celu usunięcia bakterii i grzybów pozostaw produkt na powierzchni przez 15 minut.

6.Wytrzyj za pomocą ściereczki lub gąbki.

7.Spłucz dokładnie wodą pitną.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Środki ostrożności.

Uwaga: Unikać kontaktu z: starą i zniszczoną powierzchnią, kolorowymi fugami, gumą, płytkami nieglazurowanymi, emalią, farbą, lakierowaną i pozłacaną powierzchnią, podłogą drewnianą i laminowaną, tekstyliami i dywanami, linoleum, tworzywami poliamidowymi i poliwęglanowymi.

 

 

Cilit Bang Czystość i higiena - płyn. Ostrzeżenia. Bakteriobójczy i grzybobójczy płyn do dezynfekcji powierzchni niemających kontaktu z żywnością. Uwaga. Zawiera podchloryn sodu. Może powodować korozję metali. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Pierwsza pomoc: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta wodą (bez połykania). Usunąć poszkodowaną osobę na świeże powietrze. W PRZYPADKU l NARAŻENIA INHALACYJNEGO: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze. Zapewnić pomoc lekarską w przypadku silnych lub utrzymujących się niekorzystnych skutków dla zdrowia. Skutki uboczne: nie ma innych niż wynikające z klasyfikacji. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Unikać rozprzestrzeniania się uwolnionego materiału i jego spływania do gleby, wód, ścieków i kanalizacji. Niezużyty lub przeterminowany produkt należy utylizować w przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. UWAGA: Tylko opakowania całkowicie opróżnione i oczyszczone mogą być przeznaczone do recyklingu! Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym pojemniku, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

05100 Nowy Dwor Mazowiecki

Kod EAN
5 900627 042542