CILLIT BANG Koniec z Pleśnią!spray do czyszczenia łazienki
750 ml, nr kat. 233744

(17 Opinii)
CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Dostępność w drogerii

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 

• dezynfekcja

• natychmiastowe działanie - już po 20 sek.

• 10x skuteczniejsza walka z pleśnią*

• pozostawia powierzchnie higienicznie czyste

• superskuteczny!

• zabija 99.9% bakterii*

 

Cillit Bang i po brudzie!

Zastosuj Cillit Bang Koniec z Pleśnią, aby szybko usunąć pleśń z wilgotnych pomieszczeń. Dzięki specjalnej formule płynu szorowanie nie jest już konieczne i nadaje się do walki z ciemnymi osadami.

Zaczyna działać już po 20 sekundach!

Formuła Cillit Bang Koniec z pleśnią łączy w sobie działenie wybielacza ze składnikami czyszczącymi, gwarantując wyjątkowe efekty!

Idealny do: płytek łazienkowych, fug, wanien, umywalek, zlewów, zasłon prysznicowych, toalet, rusztów kuchennych i ceramicznych, blatów, koszy na śmieci, odpływów.

 

*Na podstawie przeprowadzonych badań

 

W czym tkwi nasza siła czyszczenia?

• ulepszony spryskiwacz

• do 2 x większa moc i w 100% recyklingowany

 

Składniki dezynfekujące: wybielacz - zabija 99.9% bakterii*

Składniki czyszczące: substancje powierzchniowo czynne – usuwają brud

Stabilizatory: wodorotlenek sodu - reguluje poziom ph

Woda - substancja rozpuszczająca

<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie chloru. Kompozycja zapachowa. Substancja dezynfekująca. Substancja czynna: podchloryn sodu 26g/kg. Pozwolenie numer: 4021/10

Prius
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
Dość skuteczny, ale dla kogo lub czego właściwie bezpieczny?undefine...
Konto usuniete
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
Wybawca!undefine...
Konto usuniete
Opinia zweryfikowana przez Rossmann
Zdecydowanie nie polecamundefine...
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

1.Przekręć dyszę w pozycji ON.

2.Przed użyciem zawsze sprawdź działanie produktu na mniej widocznej części powierzchni.

3.Przed zastosowaniem produktu pozwól, aby gorące powierzchnie wystygły.

4.Trzymając butelkę w pozycji pionowej, spryskaj zabrudzoną powierzchnię z odległości minimum 10-15 cm.

5.W celu usunięcia bakterii i grzybów pozostaw produkt na powierzchni przez 15 minut.

6.Wytrzyj za pomocą ściereczki lub gąbki.

7.Spłucz dokładnie wodą pitną.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

Środki ostrożności.

Uwaga: Unikać kontaktu z: starą i zniszczoną powierzchnią, kolorowymi fugami, gumą, płytkami nieglazurowanymi, emalią, farbą, lakierowaną i pozłacaną powierzchnią, podłogą drewnianą i laminowaną, tekstyliami i dywanami, linoleum, tworzywami poliamidowymi i poliwęglanowymi.

 

 

Cilit Bang Czystość i higiena - płyn. Ostrzeżenia. Bakteriobójczy i grzybobójczy płyn do dezynfekcji powierzchni niemających kontaktu z żywnością. Uwaga. Zawiera podchloryn sodu. Może powodować korozję metali. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Pierwsza pomoc: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta wodą (bez połykania). Usunąć poszkodowaną osobę na świeże powietrze. W PRZYPADKU l NARAŻENIA INHALACYJNEGO: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze. Zapewnić pomoc lekarską w przypadku silnych lub utrzymujących się niekorzystnych skutków dla zdrowia. Skutki uboczne: nie ma innych niż wynikające z klasyfikacji. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Unikać rozprzestrzeniania się uwolnionego materiału i jego spływania do gleby, wód, ścieków i kanalizacji. Niezużyty lub przeterminowany produkt należy utylizować w przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. UWAGA: Tylko opakowania całkowicie opróżnione i oczyszczone mogą być przeznaczone do recyklingu! Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym pojemniku, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

05100 Nowy Dwor Mazowiecki

Kod EAN
5 900627 067309