ECO FREUDEpłyn do czyszczenia łazienki
500 ml, nr kat. 376478

PRODUKT CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
Aby sprawdzić dostępność produktu wybierz najpierw sposób dostawy 📭

Czyli chcesz wybierać to, co lepsze dla Planety. Podczas zakupów kieruj się oznaczeniami, które wskazują produkty bardziej przyjazne środowisku.

Dlaczego ten produkt czuje klimat?

superSKŁAD
Ten skład aprobuje Planeta! W tej grupie znajdziesz produkty, które są pełne naturalnych składników lub wykonane są z materiałów pochodzących ze zrównoważonych upraw czy recyklingu.
dobre OPAKOWANIE
Wybierasz i wiesz, że opakowanie tego produktu zostawia znacząco niższy ślad środowiskowy. Jest wykonane z tworzyw przyjaznych Planecie lub tak, by ograniczyć zużycie plastiku.
zrównoważona PRODUKCJA
To oznaczenie otrzymują artykuły, których produkcja opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju i jest bardziej przyjazna środowisku.

Płyn do czyszczenia łazienki.

Silnie zwalcza osady wapienne i brud.

Bez mikroplastiku.

100% składników naturalnych.

Produkt odpowiedni dla wegan.

 

Receptura w 100% wyprodukowana przy użyciu odnawialnych źródeł energii.

 

Czy uwolnimy Twoją łazienkę?

Tkwi we mnie cała siła roślin. Przy pomocy moich w 100 % naturalnych składników niezawodnie usuniemy z Twojej łazienki osady wapienne i brud.

 

Czy wiesz, że…

…moja butelka pochodzi w 100 %, a moja główka rozpylacza – w 45 % z plastiku z recyklingu?

 …moje opakowanie nadaje się do recyklingu?

 

 

Mniej niż 5 %: niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe. Ponadto produkt zawiera: Aqua, Lactic Acid, Sodium Hydroxide.

100 % wszystkich składników jest pochodzenia naturalnego

PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE

Ważne wskazówki:

Nie wdychać rozpylonej cieczy. Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi. Produkt stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie stosować do czyszczenia marmuru i powierzchni zawierających wapń lub wrażliwych na działanie kwasów. Najpierw w mało widocznym miejscu wypróbować działanie na daną powierzchnię.

 

Tak należy mnie stosować:

Fugi między płytkami nawilżyć wodą.

  1. Przekręcić główkę rozpylacza do pozycji umożliwiającej rozpylanie. Rozpylić płyn na czyszczoną powierzchnię.
  2. Krótko odczekać, aż środek zadziała
  3. Wytrzeć wilgotną ścierką lub gąbką

 

Dla usunięcia uporczywych osadów wapiennych odczekać dłużej.

Prawidłowe dozowanie oszczędza nie tylko koszty, lecz również środowisko: Pozwala utrzymywać zużycie energii i wody na możliwie najniższym poziomie i zmniejszać zanieczyszczenie wody gruntowej. Produkt nie jest przeznaczony do czyszczenia większych powierzchni. Tylko całkowicie opróżniony pojemnik usuwać od punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

 

ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA

Rossmann SDP Sp. z o.o., ul. św. Teresy 109, 91-222 Łódź

Kod EAN
4 305615 834740